Search
  • Peder Klingwall

Rapport fra Pyramide Norden-møte - Norges fotografforbund

Representanter fra Norges Fotografforbund og Foto-Norge deltok derfor på et møte om temaet i København 30.–31. mars.

Foto og tekst: Nils Olav Mevatne


Fra Norge deltok Peder Klingwall, Terje Lie Olsen, Harry Bjerkeng og Nils Olav Mevatne, sammen med delegater fra Sverige, Finland og Danmark. Møtet ble arrangert av Pyramide Norden, som er en del av Pyramide Europe, en samarbeidsorganisasjon som skal ivareta fotografenes og andre bildeskapernes interesser i EU-sammenheng. Pyramide Europe er assosiert medlem i International Federation of Reproduction Rights Organization, Ifrro.

Opphavsrettsarbeid er et viktig fokusområde for fotograforganisasjoner, og det jobbes mye med dette på flere felt.

Et av hovedtemaene som ble drøftet var bruken av metadata i bildefiler for bedre å sikre krediteringen ved bruk av bilder i enhver sammenheng. Innlegging av metadata kan skje i kamera eller i programvare for bildebehandling. Uansett er det viktig at alle som jobber profesjonelt med fotografi sørger for gode rutiner for dette og i relevante sammenhenger arbeider for å tydeliggjøre produsenters og plattformers ansvar for bevaring og standardisering av metadata. Det er en kjent sak at alle sosiale medier og cms-systemer rutinemessig fjerner metadata fra alle filer.


Det er i gang et internasjonalt arbeid, gjennom FEP og PPA, for å påvirke kamera- og softwareprodusenter til å gjøre det obligatorisk å fylle inn dedikerte felter for rettigheter i metadata når man tar i bruk nye produkter. Man må få produsentene til å forstå verdien av dette, som et salgsargument.


I møtet ble også frilanskontrakter og unfair contracts diskutert. Her holdt Hans Jørgen Dybro fra Dansk Journalistforbund et innlegg og redegjorde for deres arbeid med dette blant annet overfor Egmont, Aller og Bonnier.

18 views0 comments

Recent Posts

See All